Monday, March 26, 2007

Saron (idiofon)

Pengenalan
Secara amnya saron ialah alat muzik jenis zailofon yang diperbuat dari kepingan gangsa. Terdapat tiga jenis saron iaitu saron demung, saron barung dan saron peking atau saron penerus. Tiap-tiap kepingan dilaraskan mengikut aturan berbaris di atas kotak gema kayu.

Fungsi

Digunakan dalam Joget Gamelan Pahang dan Terengganu.

Cara Bermain

Seorang pemain memalu kepingan-kepingan dengan pemalu.

No comments: